Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens, Paradijsvis bvba van u verzamelt via onze interactie met u en via onze producten, en hoe we die gegevens gebruiken.

U kan ons contacteren via volgende gegevens:

Datum publicatie: 3/05/2018

Inhoudsopgave

 1. Gegevensbepaling
 2. Verstrekking aan derden.
 3. Beveiliging van uw persoonsgegevens.
 4. Bewaartermijn.
 5. Rechten van de betrokkene.
 6. Cookies.
 7. Klachten
 8. Wijzigingen aan deze verklaring.

1. Gegevensbepaling

Paradijsvis bvba kan persoonsgegevens van u bewaren voor volgende doeleinden:

 • opmaken van facturen
 • versturen van nieuwsbrieven

Voor bovenstaande genoemde doeleinden kunnen wij volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan en verwerken:

 • naam, adres, telefoonnummer, e-mail, BTW nummer

Wij kunnen uw gegevens vragen of verzamelen via onze uitgegeven offertes, contactformulier op onze webpagina, vakbeurzen of andere commerciële activiteiten.
Indien u klant bent bij ons dan gaan wij uit van redelijke verwachting om uw gegevens op te slaan en te verwerken.

2. Verstrekking aan derden

In het kader van de hierboven omschreven doeleinden, kunnen wij uw persoonsgegevens aan verwerkers verstrekken.

Wij maken gebruik van een verwerker voor volgende zaken:

 • Touch systems, web4you

In dergelijk geval zullen wij een verwerkersovereenkomst afsluiten met deze verwerkers. Dergelijke overeenkomst waarborgt een adequate beveiliging van de verstrekte persoonsgegevens. Tevens geven wij enkel toestemming aan de verwerker om de gegevens te gebruiken voor de daarvoor bedoelde en zorgvuldig omschreven doelstelling(en).

Ten slotte zullen wij uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht is, om te reageren op juridische procedures, om levens te beschermen, om de veiligheid van onze producten, diensten en medewerkers te garanderen of om de rechten en eigendommen van ons bedrijf te beschermen.

3. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Zo hebben we volgende maatregelen uitgevoerd om onze beveiliging te optimaliseren.

 • -ruimtes PC’s zijn beveiligd met een wachtwoord, Alarmen voorzien op de fysieke

4. Bewaartermijn

Paradijsvis bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

De standaard bewaartermijn van uw gegevens is bij ons 7 jaar na het laatste gebruik van deze gegevens.

5. Rechten van de betrokkene

Als verwerker van uw persoonsgegevens bieden wij u ook een aantal rechten.
Deze rechten worden aan u –de betrokkene- toegekend in betrekking tot de opslag van uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage: U kan een overzicht opvragen bij ons van alle persoonsgegevens die wij bewaren van u.
 • Recht op correctie: U kan een correctie van uw persoonsgegevens vragen in onze databank. Wij zullen uw gegevens dan aanpassen zoals u doorgeeft.
 • Recht op verwijdering: U kan aanvragen dat wij uw persoonsgegevens verwijderen. Uw gegevens zullen wel bewaard blijven in onze boekhouding volgens de bewaarplicht op facturen.
 • Recht op bezwaar tegen directe marketingpraktijken: U kan aanvragen dat wij u niet meer contacteren voor marketingdoeleinden, maar dat u wel opgenomen blijft in ons klantenbestand.
 • Recht op overdraagbaarheid: U kan aanvragen om uw persoonsgegevens te laten overdragen aan uzelf of u in opdracht van u direct aan een andere partij.

De bovenstaande aanvragen dienen te gebeuren via mail op het e-mailadres: info@paradijsvis.be
Bij de aanvraag vragen wij u een kopie van uw paspoort bij te sluiten, zodat we kunnen bepalen als u de rechtmatige eigenaar bent van de persoonsgegevens in kwestie.

Wij zullen elke aanvraag binnen de 30 dagen na ontvangst verwerken en beantwoorden.

6. Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze webwinkel te faciliteren, het inloggen op onze website te vergemakkelijken, uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitschakelen via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

7. Klachten

Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u rechtstreeks met ons contact te nemen. Onze contactgegevens zijn beschreven bovenaan dit document.

U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

8. Wijzigingen aan deze verklaring

Paradijsvis bvba behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. De enige geldige versie van onze privacyverklaring is te vinden op: de locatie van uw privacyverklaring, link naar website of plaats in de winkel .

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram